Leiderschap vanuit je eigen persoonlijkheid

In onze visie begint leiding geven bij jezelf.
We noemen dit persoonlijk leiderschap.
Leiderschap vanuit je eigen persoonlijkheid,
vanuit de mens die je bent.
Lees verder

Interactie en relatie

Ieder mens staat voortdurend in interactie met zijn omgeving. De kwaliteit van deze interacties bepaalt de kwaliteit van onze relaties, zowel privé als in ons werk. Interactie gaat steeds over ´ik´ en ´de ander´.
Lees verder

Interactie en relatie

Ieder mens staat voortdurend in interactie met zijn omgeving. De kwaliteit van deze interacties bepaalt de kwaliteit van onze relaties, zowel privé als in ons werk. Interactie gaat steeds over ´ik´ en ´de ander´.
Lees verder

Voor gezondheid in systemen

Visieontwikkeling is succesvol, wanneer deze visie voortkomt uit de missie van de organisatie. De missie van een organisatie verwijst naar datgene dat altijd blijft. Het bestaansrecht van de organisatie.
Lees verder

Systemisch werk

Mensen opereren nooit alleen op zichzelf. In teams en organisaties opereert een individu binnen de context van het gehele systeem.
In ons werk kijken we dan ook steeds met systemische blik.
Lees verder

Systemisch werk

Mensen opereren nooit alleen op zichzelf. In teams en organisaties opereert een individu binnen de context van het gehele systeem.
In ons werk kijken we dan ook steeds met systemische blik.
Lees verder