Ouders in de school

In ons werk besteden we uitdrukkelijk aandacht aan het thema ‘Ouderbetrokkenheid’, als onderdeel van een Professionele Schoolcultuur. Het gaat dan om het samenwerken van school en ouders aan het leerproces en welbevinden van de leerlingen.

 

 

Alleen wanneer school en ouders samenwerken in het leer- en opvoedingsproces, is het kind vrij om te leren. Zo niet, dan komt het in een loyaliteitsconflict. Wanneer er frictie ontstaat tussen school en ouders, bijvoorbeeld over huiswerk, thuis boekjes lezen, maar ook over opvoedingszaken, dan voelt het kind in de onderlaag dat ie moet kiezen tussen loyaal zijn aan de school óf loyaal zijn aan z’n ouders. In beide gevallen wordt het kind betrokken in het conflict.
Henk heeft hierover een hoofdstuk geschreven in het boek Samenwerken aan Leren en Opvoeden (red. Ron Oostdam en Peter de Vries), getiteld ‘Ouders en school: een systeembenadering’.

Activiteiten die wij in onze trainingen in dit kader uitvoeren, zijn onder meer:
– Training van leraren in het voeren van startgesprekken, 10 minutengesprekken en slecht nieuwsgesprekken met ouders,
– Samen met de school voorbereiden / uitvoeren van ouderavonden met als thema ‘Samenwerken aan leren en opvoeden’.

Daarnaast begeleiden wij soms de MR van een school, samen met de directeur, om tot een betere samenwerking te komen.

Heeft u een vraag of wilt u nader kennismaken?