Professionele Schoolcultuur

Cultuur is gedrag dat (en de daaronder liggende overtuigingen die) mensen in een team of organisatie met elkaar delen. Dit is grotendeels onbewust. Niet al dat gedrag mag ‘professioneel’ genoemd worden.

Wij verstaan onder een Professionele Schoolcultuur een cultuur waarin alle gedrag, van iedereen:
– bijdraagt aan de doelen van de school,
– bijdraagt aan toename van welbevinden van de persoon zelf,
– en óók bijdraagt aan toename van het welbevinden van anderen.
Bovendien wordt in een professionele cultuur gedrag dat hier tegenin gaat op vriendelijke wijze, doch uiterst effectief, begrensd.

Met name dit laatste facet ‘begrenzen van gedrag met behoud van relatie’ is een essentieel onderdeel van een professionele schoolcultuur.
Door middel van een combinatie van training en coaching begeleiden wij scholen en onderwijsorganisaties in de opbouw van een professionele cultuur volgens deze vier kenmerken.

Wij houden ons dus voornamelijk bezig met de omgangscultuur op scholen en in onderwijsorganisaties. Dit is de basis voor het primaire onderwijsproces en daarmee ook voor de onderwijskwaliteit.

Het fundament van een professionele schoolcultuur is een basishouding
van Ik +, JIJ +.
Lees hier de tekst die Jeannette hierover schreef in de Bildungskalender 2017.
Lees ook het artikel ‘Professionele cultuur en welbevinden’ in JSW, maart 2017.

Wij hebben een Handboek Professionele Schoolcultuur geschreven voor ieder die een bijdrage wil leveren aan de opbouw van een professionele schoolcultuur. Dit verschijnt op 29 januari 2018 bij Uitgeverij Pica.
Zie: Verwacht: Handboek professionele schoolcultuur.

Heeft u een vraag of wilt u nader kennismaken?