De klant aan het woord

FEEDBACK OVER ONS HANDBOEK

Feedback van Ruud Jansen.
Ruud is interne opleider en coach bij Stichting IRIS voor CVO te Heemstede. Hij organiseert al meer dan 10 jaar opleidingstrajecten voor potentiële coördinatoren, teamleiders, sectievoorzitters, schoolleiders in het voortgezet onderwijs, de Opleiding Professioneel Leiderschap (OPL). Hij schrijft in maart 2019:
‘In ons programma blijkt het Handboek Professionele Schoolcultuur. Focus op koers en gedrag een samenvattende kennisbasis en een samenhangend begrippenkader te bieden voor wat we al jaren doen en deden in de OPL. Vandaar dat we dit Handboek als basisboek in de opleiding hebben opgenomen en het daarmee andere titels over leiderschap, gesprekvoering en professionele cultuur kan vervangen’.

Feedback van Mart Seerden.
Mart Seerden schrijft in een recensie op de bestelpagina van bol.com over Handboek professionele schoolcultuur het volgende:
Het boek is een ware gereedschapskist waarin professionals tools vinden die hen individueel maar ook collectief verder op weg kunnen helpen. De koers wordt geschraagd door professionele communicatie en professioneel gedrag, waarbij leiderschap tonen de motor is van gewenste koers en ontwikkeling. Uitgave met praktische voorbeelden en heldere illustraties; actueel en compleet. Voor alle onderwijsprofessionals in het eerste kwadrant van hun loopbaan.

TWEE INTERVIEWS OVER COACHING BIJ BUREAU GALENKAMP&SCHUT

  1. Interview met Marieke Folkers, rector van het Stedelijk Gymnasium Utrecht.
  2. Interview met Luc Sluijsmans, teamleider op De Nieuwe Internationale School Esprit.

FEEDBACK DIRECTEUR PRAKTIJKSCHOOL

Op de praktijkschool De Brug in Zwolle heeft Bureau Galenkamp&Schut in 2016 een traject Professionele Schoolcultuur uitgevoerd, bestaande uit trainingen voor het gehele team en teamcoaching van het managementteam. Anderhalf jaar later stuurt de directeur van deze school, de heer Kloppenburg, ons onderstaande mail:
Op De Brug hebben we afgelopen donderdag de inspectie wederom op bezoek gehad. Wat bij de bespreking terugkwam is de training professionele schoolcultuur. De vraag van de inspectie aan de teamleden was: wat maakt nu dat jullie zijn gaan veranderen. En ja, daarbij ging het over Bureau Galenkamp&Schut! Aanspreken op elkaars gedrag gebeurt nu en de onderdelen uit de training kwamen ter tafel. Zelf heb ik in mijn presentatie er ook over verteld. 
Ik ben er zelf van overtuigd dat het veranderproces met als onderlegger jullie training echt op gang is gekomen. En de ingrediënten komen met regelmaat nog voorbij ( ook zonder een inspectiebezoek).

BLOG ‘PROFESSIONELE SCHOOLCULTUUR’ BASISSCHOOL DE BOTTELOEF

Basisschool De Botteloef heeft een scholenbeurs aangevraagd en vervolgens Bureau Galenkamp&Schut uitgenodigd om samen met het team een professionele schoolcultuur te realiseren. Judith Offermans en Maud Rietjens doen hierover verslag in een blog. Hun tip luidt: “Treed buiten je klas en investeer in een duidelijke koers voor jouw school, want hierop kun je elkaar aanspreken”.

SANDRA VAN VLIET, DIRECTEUR BASISSCHOOL DE POOL

Ik heb de Masterclass Praktische Psychologie ervaren als zinvol, effectief en prettig. Nu ben ik veel vaker in staat om psychologische lagen in gedrag te zien. Aan de ene kant krijg ik daarmee informatie om mijn handelen gerichter te sturen en het gesprek aan te gaan waarover het echt moet gaan. Aan de andere kant herken ik mijn eigen proces beter en signaleer ik tijdig waar ikzelf weg schiet uit mijn leiderschap.

RIET BERKVENS, DIRECTEUR OSDORPSE MONTESSORISCHOOL

Ik heb nog veel baat van de Masterclass en de Supervisie die erop volgde. Ik voel me sterker staan bij conflicten en de beïnvloedingsoefeningen en opstellingsoefeningen zal ik nooit vergeten. Die gebruik ik vaak bij de reflectiegesprekken met mijn medewerkers.

JEANNETTE DE RONDEN, DIRECTEUR BASISSCHOOL DE POSTILJON

Jullie Masterclass geeft een goede basis voor de praktijk. Het voeren van lastige gesprekken, bijvoorbeeld een moeilijke boodschap overbrengen of een gesprek met weerstand voeren, kan ik nu beter hanteren. Voorbereiding is dan wel nodig en bewust sla ik af en toe de theorie en het boek erop na. Ook ben ik me nog steeds bewust van mijn eigen leerdoel en daar blijf ik  actief mee bezig.