Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de online versie
LEIDERSCHAP | MISSIE-VISIE | INTERACTIE | SYSTEMISCH WERK
Ontketen verbazingwekkend potentieel door Secure Base Leadership
Welke organisatie wil niet de potentie van zijn werknemers naar boven halen? Iedere organisatie wil plezier en een zekere luchtigheid ervaren om de huidige veranderingen die nodig zijn aan te kunnen gaan. Dat geldt ook voor de individuele werknemers in alle Nederlandse onderwijsorganisaties. Excellent zijn, passend aanbod en krimp zijn grote bewegingen van verandering. Hoe blijf jij sterk en vitaal als het stormt in jouw werkomgeving? Hoe transformeer jij de mindset die nodig is om je doelen te blijven realiseren en ook het welbevinden van jezelf en anderen te vergroten?

Wij begeleiden organisaties bij de omslag naar een nieuwe, op groei gerichte mindset, zodat ze zich vrij kunnen maken om de uitdagingen waar zij voor staan aan te gaan. Loskomen van oud gedrag dat hen ‘gijzelt’ en op een innovatieve en ondernemende manier leren denken en handelen, daar staan wij voor! Dat Secure Base Leadership daarbij van fundamenteel belang is, leest u in deze nieuwsbrief.

We wensen u de komende maanden veel inspiratie toe.

Henk Galenkamp & Jeannette Schut
Inhoud Nieuwsbrief 9
-          Inleiding: Ontketen verbazingwekkend potentieel
-          Tussentijdse Team Resultaten
-          Blog: Secure Base Leadership
-          Een speciaal plekje …
-          Masterclasses Praktische Psychologie
-          Supervisietraject voor schoolleiders
-          Agenda
-          Nieuwe druk ‘Bang voor boos?’
Tussentijdse Team Resultaten
Peilt u de tussentijdse resultaten van het gedrag en de veerkracht van uw team wel eens?  Regelmatig zien we dat teams vast komen te zitten. ‘Zo doen wij dat hier’, zeggen ze dan. Uitdagingen worden uit de weg gegaan en nuttige kritiek genegeerd. Soms voelt het team zich  bedreigd door het succes van anderen. Ze is gefixeerd geraakt in het eigen wereldbeeld en het idee dat het ANDERS KAN is verdwenen. Zo’n team komt in de gevarenzone! Op de Prestatie-Motivatie Matrix (zie Henk Galenkamp (2009). Krachtige leraren, prachtig onderwijs, pagina 122) glijden ze af naar laag gemotiveerd en laag presterend. Daar wil je je team niet hebben!

Teams hebben regelmatig onderhoud nodig. Een kijkje in de spiegel of een opfrisser van de mindset zodat iedereen weer gefocust aan de slag kan. Een gezellig teamuitje of buitenevent is dan niet genoeg. Heeft uw team ook achterstallig onderhoud opgelopen? Wij bieden teams van HBO tot PO een maatwerktraining. Op basis van een intakegesprek bepalen we samen met u de accenten in het programma, uitgaande van uw specifieke vraag. We werken daarbij met een mix van theorie, oefeningen en persoonlijke reflectie. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met ons bureau. 
Blog: Secure Base Leadership
Wat maakt een leider tot een goede leider?

Hoe sluit jouw leiderschap aan bij de behoefte van mensen naar steun èn uitdaging?
Kohlrieser e.a. nodigen in hun boek ‘Care to Dare’ leidinggevenden uit om een secure base te creëren voor zichzelf en voor anderen. Ze geven 9 tips: een Secure Base Leader:
  1. Blijft kalm,
  2. Accepteert het individu,
  3. Ziet het potentieel,
  4. Luistert èn bevraagt
  5. Geeft krachtige boodschappen,
  6. Focust op het positieve,
  7. Moedigt aan om risico’s te nemen,
  8. Inspireert door intrinsieke motivatie,
  9. Toont dat hij toegankelijk is.
Lees meer over dit juweel van een boek in de blog Secure Base Leadership.
Masterclass Praktische Psychologie nu ook voor teamleiders VO/MBO
Misschien is een leiderschapstraject ook voor u de sleutel en de motor voor verandering en duurzame verbetering of wilt u ervaren hoe u een Secure Base Leader kunt zijn?

Tijdens de masterclass Praktische Psychologie trainen we schoolleiders in het inzetten van de juiste interventies op het juiste moment bij de juiste personen, als het gaat om veranderingen in de school. Ook leren zij op een effectieve manier organisatieproblemen zoals weerstand, stagnerende samenwerking en rebellie vanuit een systemische benadering bij de wortel aan te pakken. De kans van slagen om goede en duurzame resultaten te halen en een aantrekkelijke schoolcultuur te creëren wordt vergroot. Het programma biedt een uitgebalanceerde mix van theorie en praktische oefeningen en persoonlijke reflectie op eigen ervaringen en casuïstiek.

De Masterclass Praktische Psychologie voor directeuren in basisonderwijs start op 29 september 2014. Klik hier voor praktische informatie of schrijf je direct in met het inschrijfformulier.

De Masterclass Praktische Psychologie voor teamleiders in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs start op 18 september 2014. Klik hier voor praktische informatie of schrijf je direct in met het inschrijfformulier.
Supervisietraject voor schoolleiders
Stilstaan om vooruit de komen. Een moment creëren om bij jezelf te checken wat de actuele situatie in je school teweeg brengt en welke interventie er nodig is. In het onderwijs is het vaak moeilijk om de ‘waan van de dag’ niet te laten regeren, om je focus te behouden en met plezier de veranderingen aan te gaan. Wij bieden schoolleiders zo’n pas op de plaats waar zij op basis van regelmaat en met deskundige leiding hun casuïstiek kunnen verhelderen om daarna met succes verder te gaan.

De Supervisiegroep start op 9 april 2014. Interesse? Meld je aan via de mail of lees de folder hier.   
Een speciaal plekje
… voor de gedichten van Arie de Bruin over kinderen en onderwijs.

Arie is onderwijsman in hart en ziel. Hij was leerkracht, Pabo-docent en onderwijsbestuurder. Hij is ook schrijver, zanger en cabaretier.
Zijn nieuwste bundel heet ‘Je moet toch wát als je klein bent ….

In onze trainingen lezen wij vaak een gedicht van Arie voor. Vrijwel altijd komen leerkrachten vragen hoe toch dat boekje met gedichten heet.

Om een gedicht uit deze bundel te lezen en voor bestelinformatie, klik hier ...
Agenda
Opstellingendagen.

Iedere twee maanden organiseren wij op zaterdag een opstellingendag in Den Ilp. Dit voorjaar is dat op 12 april en op 14 juni 2014.
Voor meer informatie, klik hier.

Masterclass Praktische Psychologie

In het najaar 2014 geven wij twee vijfdaagse Masterclasses:
1.  Voor directeuren basisonderwijs. Data: 29/30 sept. + 30/31 okt. + 26 nov. 2014
2.  Voor teamleiders VO/MBO. Data: 18/19 sept. + 28/29 okt. + 24 nov. 2014

Supervisiegroep voor schoolleiders.

Deze groep start op 9 april a.s. en is bestemd voor schoolleiders die eerder deelgenomen hebben aan onze Masterclass Praktische Psychologie of een vergelijkbaar traject hebben doorlopen.
Voor meer informatie: klik hier.
Nieuwe druk 'Bang voor boos?'
Bang en boos zijn twee basisgevoelens. Bang is een signaal van een behoefte aan veiligheid in een situatie van gevaar, boos is een signaal van grensoverschrijding. In het onderwijs (en ook in andere sectoren van onze samenleving) is er bij veel mensen verwarring over deze twee gevoelens. Daarover gaat dit boek. Hanteren van constructieve boosheid in plaats van disfunctionele angst is een hoofdkenmerk van Secure Base Leadership.

Het boek ‘Bang voor boos? De invloed van emoties op veiligheid in de school’, van Henk Galenkamp, heeft nog niets aan actualiteitswaarde ingeboet. We zijn dan ook uitermate verheugd dat de uitgever besloten heeft een derde druk uit te brengen. Deze verschijnt eind maart 2014.

Voor (bestel)informatie, klik hier...
Tenslotte
Op het moment dat we deze Nieuwsbrief schrijven is de lente reeds voelbaar. Wellicht een mooi moment om een nieuwe uitdaging aan te gaan? Wij denken graag met u mee.

Henk Galenkamp & Jeannette Schut
In deze e-nieuwsbrief vindt u meer informatie over de activiteiten van Galenkamp&Schut. Incidenteel wordt een extra nieuwsbrief verstuurd. Indien u deze e-nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hier afmelden.