Coaching en supervisie

Wanneer iemand vastloopt in zijn werk, niet die kwaliteit levert die hij zou willen of zich verder wil ontwikkelen binnen zijn werk, is coaching, dan wel supervisie, hiertoe een geschikt instrument. Coaching en supervisie bewegen zich beide op het raakvlak persoonlijk – professioneel. De centrale vraag is steeds ´Hoe kan ik mijn persoonlijke kwaliteiten zodanig inzetten ten behoeve van de organisatie, dat zowel ikzelf áls de organisatie hierdoor groeit´. In een coachings- of supervisietraject staan de persoonlijke leervragen van de gecoachte of supervisant centraal binnen het kader van de doelen van de organisatie.

COACHING

In een coachingstraject is steeds sprake van drie partijen: de gecoachte, de coach én de opdrachtgever, vaak de direct leidinggevende van de gecoachte. We starten en beëindigen een coachingstraject dan ook meestal met een zogenaamd driehoeksgesprek tussen de drie actoren. Dit is de bedding waarin de coaching plaatsvindt. Zo zijn we maximaal dienstbaar aan zowel de gecoachte als de organisatie waarbinnen hij werkzaam is.
Bureau Galenkamp&Schut heeft een ruime ervaring in coaching. We bieden zowel individuele coaching aan als teamcoaching. Vaak gaat het om coaching van een leidinggevende. We spreken dan van leiderschapscoaching of executive coaching.
Neem voor meer informatie over onze coaching, of om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek, contact met een van ons op. Zie hiervoor onze contactpagina.

TEAMCOACHING VAN MANAGEMENTTEAMS

Overal waar mensen samenwerken in teams bestaat het risico dat men in patronen terechtkomt die niet functioneel (meer) zijn. Dat geldt ook voor een schoolleiding, een managementteam, een College van Bestuur of een Raad van Toezicht.
Teamcoaching is dan een buitengewoon effectieve manier om veranderingsprocessen in de school(organisatie) tot stand te brengen. Het gaat in ons werk dan vooral om cultuurverandering. Het centrale thema van teamcoaching is: ‘Leidinggeven aan de ontwikkeling van een professionele schoolcultuur’. Persoonlijk leiderschap is een belangrijk onderdeel van deze trajecten.
We werken grotendeels vraag gestuurd. Deelnemers stellen hun eigen leervragen, thema’s en casuïstiek aan de orde; deze worden in de teamcoaching uitgewerkt onder leiding van de teamcoach en in samenwerking met hun collega’s. Dit geeft een groot leereffect bij alle deelnemers. Zij leren zichzelf én hun collega’s beter kennen. De onderlinge samenwerking verbetert daardoor.
Voor een oriënterend gesprek over teamcoaching van een MT, CvB of RvT: neem contact met ons op via onze contactpagina.

SUPERVISIE

In supervisie werken enkele collega-schoolleiders van verschillende scholen samen met Bureau Galenkamp&Schut. De deelnemers brengen steeds hun eigen leervragen of casussen in vanuit hun werksituatie. In een interactief proces worden deze onderzocht op verdiepende wijze. Systemisch kijken en handelen is hierbij een centraal kenmerk. Hierdoor wordt de vraag van één deelnemer tegelijkertijd ook een nuttige leerervaring voor de andere deelnemers.
Wanneer u benieuwd bent of supervisie iets voor u of uw organisatie kan betekenen, of wanneer u met enkele collega’s een supervisiegroep wilt opstarten, neem dan contact op met ons via het contactformulier.

Op al onze coaching- en supervisieactiviteiten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.

Heeft u een vraag of wilt u nader kennismaken?