Coaching en supervisie

Wanneer iemand vastloopt in zijn werk, niet die kwaliteit levert die hij zou willen of zich verder wil ontwikkelen binnen zijn werk, is coaching, dan wel supervisie, hiertoe een geschikt instrument. Coaching en supervisie bewegen zich beide op het raakvlak persoonlijk – professioneel. De centrale vraag is steeds ´Hoe kan ik mijn persoonlijke kwaliteiten zodanig inzetten ten behoeve van de organisatie, dat zowel ikzelf áls de organisatie hierdoor groeit´. In een coachings- of supervisietraject staan de persoonlijke leervragen van de gecoachte of supervisant centraal binnen het kader van de doelen van de organisatie.

COACHING

In een coachingstraject is steeds sprake van drie partijen: de gecoachte, de coach én de opdrachtgever, vaak de direct leidinggevende van de gecoachte. We starten en beëindigen een coachingstraject dan ook meestal met een zogenaamd driehoeksgesprek tussen de drie actoren. Dit is de bedding waarin de coaching plaatsvindt. Zo zijn we maximaal dienstbaar aan zowel de gecoachte als de organisatie waarbinnen hij werkzaam is.
Bureau Galenkamp&Schut heeft een ruime ervaring in coaching. We bieden zowel individuele coaching aan als teamcoaching. Vaak gaat het om coaching van een leidinggevende. We spreken dan van leiderschapscoaching of executive coaching.
Neem voor meer informatie over onze coaching, of om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek, contact met een van ons op. Zie hiervoor onze contactpagina.

SUPERVISIE

In supervisie werken enkele collega-schoolleiders samen met Bureau Galenkamp&Schut. De deelnemers brengen steeds hun eigen leervragen of casussen in vanuit hun werksituatie. In een interactief proces worden deze onderzocht op verdiepende wijze. Systemisch kijken en handelen is hierbij een centraal kenmerk. Hierdoor wordt de vraag van één deelnemer tegelijkertijd ook een nuttige leerervaring voor de andere deelnemers.
Wanneer u benieuwd bent of supervisie iets voor u of uw organisatie kan betekenen, of wanneer u met enkele collega’s een supervisiegroep wilt opstarten, neem dan contact op met ons via het contactformulier.

Op al onze coaching- en supervisieactiviteiten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.

Heeft u een vraag of wilt u nader kennismaken?