Ouders en de school

Een goede communicatie tussen school en ouders draagt bij aan de doelen van de school en aan een toename van welbevinden, dus aan een Professionele Schoolcultuur. Vanuit dat perspectief werkt ons bureau samen met scholen, teams en ouders in de realisering van die goede communicatie. ‘Wanneer doen wij het goed voor elkaar’, is daarin een leidende vraag die wederzijdse verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Scholen komen tot een goede samenwerking als er duidelijk doch vriendelijk wordt gecommuniceerd, als grenzen helder worden gehanteerd en de relatie daar niet onder lijdt. Het samenwerken aan leren en opvoeden, ten dienste van de leerlingen, wordt dan in praktijk gebracht.

Alleen wanneer school en ouders samenwerken in het leer- en opvoedingsproces, is het kind vrij om te leren. Zo niet, dan komt het in een loyaliteitsconflict. Wanneer er frictie ontstaat tussen school en ouders, bijvoorbeeld over huiswerk, thuis boekjes lezen, maar ook over opvoedingszaken, dan voelt het kind in de onderlaag dat ie moet kiezen tussen loyaal zijn aan de school óf loyaal zijn aan z’n ouders. In beide gevallen wordt het kind betrokken in het conflict. Meer hierover vindt u in hoofdstuk 4 van het boek Samenwerken aan Leren en Opvoeden , getiteld ‘Ouders en school: een systeembenadering’.

Activiteiten die wij in dit kader uitvoeren, zijn onder meer:
– Teamtrainingen aan basisschoolteams rond ‘Effectieve communicatie met ouders’. Thema’s kunnen zijn: Begrenzen van gedrag met behoud van relatie, Omgaan met imponerend gedrag, Doelgerichte gesprekken voeren zoals startgesprekken, 10 minutengesprekken en slecht nieuwsgesprekken met ouders, Wat doe je als een ouder ‘niet anders kan’?
– Organiseren en begeleiden van interactieve avonden voor ‘Teams en ouders’ rond thema’s als: ‘Wanneer doen wij het goed voor elkaar’, ‘Pedagogische vraagstukken’, ‘Samenwerken aan leren en opvoeden’.
– Het begeleiden van de MR en de directie van de school in de richting van een goede samenwerking als onderdeel van de Professionele Cultuur.

Heeft u een vraag of wilt u nader kennismaken?