Procedures maatwerk

HEEFT U EEN VRAAG OF WILT U NADER KENNISMAKEN?

Bureau Galenkamp&Schut helpt mensen en organisaties zinvolle en betekenisvolle veranderingen te realiseren door op autonomie gerichte begeleiding en ondersteuning. Persoonlijk. Gebruikmakend van verschillende methodieken.

Veel van ons werk is maatwerk. Hierbij hanteren wij de volgende aanpak:

  • Een gesprek tussen u en een van ons
  • Onderzoek wat de doelen moeten zijn
  • Plaatsing van de vraag in de context van het hele systeem
  • Formulering van een plan van aanpak die uitmondt in een schriftelijk contract
  • Uitvoering van de afgesproken activiteiten binnen uw organisatie
  • Tussentijdse toetsing van het contract en indien nodig stellen we het bij
  • Afronding vindt plaats middels evaluatief gesprek waarin helder wordt gemaakt wat het traject heeft opgeleverd en wat de betekenis daarvan is voor de hele school of organisatie.

Neem gerust contact op voor een oriënterend gesprek. Klik hier voor de pagina contact .
Op al onze maatwerkactiviteiten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.

Heeft u een vraag of wilt u nader kennismaken?