Privacy-statement Bureau Galenkamp&Schut  

Informatie over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan.

Gepubliceerd op onze website: 25 mei 2018.

Wij rekenen het tot onze verantwoordelijkheid om correct en veilig met de informatie om te gaan die u aan ons verstrekt wanneer wij met u in contact treden. Wij doen dit om zo uw privacy te beschermen.

In dit privacy-statement informeren wij u over:

  • welke gegevens wij verzamelen,
  • waarom wij dit doen,
  • en leggen wij u uit waar u toestemming voor geeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Bureau Galenkamp&Schut respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, ook buiten de website om, vertrouwelijk, veilig en in lijn met de geldende wetgeving wordt behandeld. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

1. Rechten
Wij wijzen u graag op de maatregelen die u zelf kunt nemen en de rechten die u heeft ten aanzien van de bescherming van uw privacy. Dankzij de vanaf 25 mei 2018 toepasbare Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:

  • Het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens en
  • het recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken.
  • Wanneer wij uw gegevens met uw toestemming hebben verkregen, heeft u het recht op intrekking hiervan.

2. Toepasbaarheid van privacy beleid
Dit privacy beleid is van toepassing op onze website en op alle diensten van Bureau Galenkamp&Schut.

Zodra u via onze website informatie aanvraagt, zich aanmeldt voor onze Nieuwsbrief of voor een activiteit, geeft u Bureau Galenkamp&Schut toestemming om op basis van uw interesse informatie te sturen en uw contactgegevens te beheren.

3. Gebruik van Social Media
Bureau Galenkamp&Schut heeft de voorwaarden geaccepteerd die Google, Twitter en LinkedIn hebben opgesteld om gebruik te maken van hun diensten.

4. Communicatie van uw gegevens met andere instellingen
Bureau Galenkamp werkt samen met vier instellingen voor het beheer van de website, ICT-voorzieningen en financiële zaken:

  • B-Ambitious te Landsmeer. Het beheer van onze website en de verzending van Nieuwsbrieven gebeurt in nauwe samenwerking met B-Ambitious.
  • L’Comp te Landsmeer. Bureau Galenkamp&Schut maakt gebruik van de diensten van L’Comp te Landsmeer voor het beveiligen van en onderhoud aan onze computers. Al onze computers zijn door dit bedrijf beveiligd via Full Disk Encryptie (FDE).
  • RP Finance De Rekenaar. Bureau Galenkamp&Schut maakt gebruik van de diensten van RP Finance De Rekenaar te Landsmeer met behulp van het boekhoudprogramma MoneyBird voor het genereren van nota’s en bijhouden van de boekhouding.
  • KIK Accountants en belastingadviseurs te Groenekan. Voor al onze belastingzaken maakt Bureau Galenkamp&Schut gebruik van de diensten van KIK Accountants en belastingadviseurs.

Met al deze bedrijven is een Verwerkingsovereenkomst afgesloten.

4. Persoonsgegevens

a. Nieuwsbrief.
Wanneer u zich inschrijft voor onze Nieuwsbrief, vragen wij u om uw voor- en achternaam en uw emailadres.

b. Aanmelding opstellingendag.
– Wanneer u het inschrijfformulier voor deelname aan een opstellingendag of supervisiegroep invult, vragen wij de volgende gegevens van u: voor- en achternaam, adres, telefoonnummers (facultatief), emailadres en, indien dit afwijkt van uw adres, het factuuradres.
– Bij aanmelding voor een Masterclass vragen wij daarnaast, ten behoeve van het opstellen van een certificaat, om uw volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats aan ons bekend te maken.

c. Aanvraag informatie via ons contactformulier.
Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, vragen we uw naam, telefoonnummer en emailadres.

d. Aanvraag offerte voor maatwerk.
Wanneer u Bureau Galenkamp&Schut vraagt een offerte uit te brengen voor coaching, teamcoaching of training, vragen wij om uw bereikbaarheidsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en emailadres van de instelling), namen van degenen die deelnemen aan de training of (team)coaching en om de factuurgegevens.

5. Algemene communicatie.
Wanneer u berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij deze (tijdelijk) bewaren. Soms wordt u naar persoonlijke gegevens gevraagd die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken. Indien niet meer nodig, worden uw gegevens verwijderd. De genoemde gegevens worden opgeslagen op servers van een derde partij en binnen de EU, en zullen niet worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

6. Inschrijving activiteit, aanmelding Nieuwsbrief, verzoek contact op te nemen.
Bij het invullen van een formulier op onze website waarbij u expliciet aangeeft interesse te hebben in verdere berichtgeving, behouden wij ons het recht voor om uw informatie op te nemen in ons mailbestand. Dit geldt voor inschrijvingen voor ons aanbod, het aanmelden voor onze nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier.Bureau Galenkamp&Schut maakt geen gebruik van profiling: geautomatiseerde besluitvorming over welk bericht op welk moment bij welke persoon wordt aangeboden, op basis van de bij ons bekende kenmerken en uw gedrag op onze website.

7. Uitschrijven voor onze Nieuwsbrief.
Onderaan onze Nieuwsbrief vindt u steeds de mogelijkheid om zich hiervoor af te melden.

8. Doeleinden en bewaartermijn gegevens.
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die beschreven in dit privacy statement, tenzij wij van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Wij bewaren uw gegevens zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

9. Derden.
De niet-geanonimiseerde informatie die u met ons deelt wordt niet met derde partijen gedeeld, met uitzondering van de hierboven genoemde vier partijen (B-Ambitious, L’Comp, De Rekenaar en KIK).

Bureau Galenkamp&Schut werkt niet met werknemers en zeer sporadisch met ZZP-ers. In dit laatste geval verplichten wij hen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

10. Veranderingen.
Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en het leveren van diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en veranderingen in wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig ons privacy statement te raadplegen.

11. Contactinformatie voor vragen en feedback.
Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacy-statement voldoen en of ons gevoerde privacy beleid nog voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving. Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy-statement of m.b.t. ons handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of met ons via: info@galenkampschut.nl

Bureau Galenkamp&Schut
Stoutenburg 1
1121 GG Landsmeer
Tel 020 – 482 35 87
Website www.galenkampschut.nl
Email info@galenkampschut.nl