Coaching en teamcoaching

Wanneer iemand vastloopt in zijn werk, niet die kwaliteit levert die hij zou willen of zich verder wil ontwikkelen binnen zijn werk, is coaching hiertoe een geschikt instrument. Dit geldt ook voor teams, bij voorbeeld managementteams, schoolleidingen, secties, projectteams, et cetera. We spreken dan over teamcoaching. Alle vormen van coaching bewegen zich op het raakvlak persoonlijk – professioneel. De centrale vraag is steeds ´Hoe kan ik mijn persoonlijke kwaliteiten zodanig inzetten ten behoeve van de organisatie, dat zowel ikzelf áls de organisatie hierdoor groeit´. In een coachingstraject staan de persoonlijke leervragen van de gecoachte(n) centraal binnen het kader van de doelen van de organisatie.

Bureau Galenkamp&Schut heeft een ruime ervaring in coaching. We bieden zowel individuele coaching aan als teamcoaching. Wanneer het gaat om coaching van een leidinggevende, spreken we van leiderschapscoaching of executive coaching.

COACHING

In een individueel coachingstraject is meestal sprake van drie partijen: de gecoachte, de coach én de opdrachtgever, vaak de direct leidinggevende van de gecoachte. We starten en beëindigen een coachingstraject dan ook meestal met een zogenaamd driehoeksgesprek tussen de drie actoren. Dit is de bedding waarin de coaching plaatsvindt. Zo zijn we maximaal dienstbaar aan zowel de gecoachte als de organisatie waarbinnen hij werkzaam is.

Neem voor meer informatie over onze coaching, of om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek, contact met een van ons op. Zie hiervoor onze contactpagina.

TEAMCOACHING 

Overal waar mensen samenwerken in teams bestaat het risico dat men in patronen terechtkomt die niet functioneel (meer) zijn. Dat geldt voor een sectie, een projectteam en ook voor een schoolleiding, een managementteam, een College van Bestuur of een Raad van Toezicht.

Teamcoaching is een buitengewoon effectieve manier om veranderingsprocessen in de school(organisatie) tot stand te brengen. Het gaat in ons werk vooral om cultuurverandering. Het centrale thema van teamcoaching is, in onze visie: ‘Gezamenlijk leidinggeven aan de ontwikkeling van een professionele schoolcultuur’. Persoonlijk leiderschap is een belangrijk onderdeel van deze trajecten.

We werken grotendeels vraag gestuurd. Deelnemers stellen hun eigen leervragen, thema’s en casuïstiek aan de orde; deze worden in de teamcoaching uitgewerkt onder leiding van de teamcoach en in samenwerking met hun collega’s. Dit geeft een groot leereffect bij alle deelnemers. Zij leren zichzelf én hun collega’s beter kennen. De onderlinge samenwerking verbetert daardoor.

Voor een oriënterend gesprek over teamcoaching: neem contact met ons op via onze contactpagina.

Op al onze coachingsactiviteiten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.

Heeft u een vraag of wilt u nader kennismaken?