BOEKEN

HANDBOEK PROFESSIONELE SCHOOLCULTUUR

Verschenen: februari 2018; tweede druk augustus 2018; derde druk september 2020, vierde druk augustus 2021, vijfde druk januari 2023. In 2023 hebben we dit boek ingrijpend herzien. Lees: uitgebreid met vele nieuwe thema’s, concepten, praktijkvoorbeelden, literatuur­verwijzingen. De grootste toevoeging is een nieuw hoofdstuk over ‘Sociale Veiligheid’. In april 2024 is dit boek in de zesde druk opnieuw verschenen.

Dit handboek gaat over de cultuur van onderwijsorganisaties. Cultuur is grotendeels onbewust, maar zeer nadrukkelijk in de school aanwezig. Ingesleten gewoonten, oud zeer, aannames; dit kan allemaal leiden tot onprofessioneel gedrag van volwassenen in en rond de school.

Uitgangspunt is dat alle gedrag is aangeleerd, en dus kan ook nieuw, professioneel gedrag worden aangeleerd. Professioneel gedrag leidt tot het behalen van de doelen van de school en tot welbevinden, van jezelf en van de ander.

Een professionele schoolcultuur begint bij een heldere koers; daarna wordt ingezoomd op de thema’s communicatie en gedrag, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de rol van de leider in de school. In het laatste hoofdstuk worden praktische handvatten gegeven om de cultuur van de school te professionaliseren. Cruciaal hierin is: begrenzen van gedrag met behoud van relatie.

Dit boek spreekt leraren, schoolleiders en bestuurders aan uit alle onderwijssectoren. In de ontwikkeling van een professionele schoolcultuur mag nu eenmaal niemand ontbreken.

Henk Galenkamp & Jeannette Schut. Handboek professionele schoolcultuur. Focus op koers en gedrag. Uitgeverij Pica.
Voor meer informatie of om een exemplaar te bestellen: Uitgeverij Pica

Recensies van ons boek:
In JSW (Jeugd in School en Wereld): klik hier.
In De Nieuwe Meso: klik hier.
In Wij-leren: klik hier.
In Van Twaalf tot Achttien: klik hier.
In Tijdschrift Positieve Psychologie: klik hier.
In BSM (Basisschoolmanagement): klik hier.
In rubriek Topboek van het Beter Begeleiden Magazine van de LBBO: klik hier.

PRACHTIGE LERAREN, PRACHTIG ONDERWIJS. NAAR MEER CONTACT EN BEZIELING IN DE SCHOOL.

Of u nu leraar of schoolleider bent, uiteindelijk heeft u hetzelfde doel: het creëren van ‘prachtig onderwijs’. Maar het bereiken van dit doel is niet altijd gemakkelijk. Vaak gaat het in de interactie tussen mensen in en om de school mis. Hoe dit te voorkomen is, beschrijft Henk Galenkamp in deze publicatie.

Ontwikkeling en ontplooiing
Krachtige leraren, prachtig onderwijs gaat over de innerlijke houdingen van mensen (leraren, leerlingen, leidinggevenden) en het daaruit voortkomende gedrag. Galenkamp beschrijft helder welke dynamieken er spelen in de interactie tussen mensen. Hij houdt de lezer daarbij een spiegel voor: pas wanneer we beschadigend gedrag bij onszelf herkennen en erkennen, maken we de weg vrij voor ontwikkeling en ontplooiing.

Thema’s
Onderwerpen als macht en onmacht, onzekerheid, angst en negatieve ervaringen komen aan de orde. Ook algemene onderwijsthema’s, zoals de beoordeling van leerlingen en leraren, (de)motivatie, pestgedrag, omgaan met agressie en radicalisering, worden vanuit deze invalshoek beschreven.

Handvatten
Met dit boek kunt u daadwerkelijk aan de slag in uw onderwijspraktijk. U krijgt praktische handvatten aangereikt om te werken aan meer contact en bezieling in de school, kortom: aan prachtig onderwijs.

Henk Galenkamp (2009). Krachtige leraren, prachtig onderwijs. Naar meer contact en bezieling in de school. ISBN 978906508605-1. CPS Uitgeverij, Amersfoort, www.cps.nl

P.S. Dit boek is niet meer verkrijgbaar en wordt ook niet meer gedrukt. 
Belangstellenden kunnen contact met ons opnemen om de tekst ervan (in pdf) aan te schaffen. 

DIT IS WAT MIJ DRIJFT. OVER LEIDINGGEVEN AAN ONDERWIJS.

Schoolleiders hebben te maken met grote uitdagingen en tegengestelde belangen. Leraren, leerlingen en ouders vragen de aandacht. Maar ook hebben schoolleiders te maken met eisen vanuit de overheid en vanuit de maatschappij. In dit boek geven tien schoolleiders een kijkje achter de schermen van hun schoolpraktijk. Aan de hand van een serie integere portretten ontstaat zo een afgewogen beeld van het leidinggeven aan onderwijs.
De geïnterviewde schoolleiders in Dit is wat mij drijft zijn mensen met verschillende achtergronden, loopbanen en visies. Elk van hen heeft echter iets wezenlijks te vertellen over leiderschap in het onderwijs. Wat deze schoolleiders bindt, is hun overtuiging dat hun werk er toe doet voor leraren en leerlingen en voor de maatschappij.

Henk Galenkamp en Hartger Wassink (2009). Dit is wat mij drijft. Over leidinggeven aan onderwijs. ISBN 978906508604-4. CPS Uitgeverij, Amersfoort, www.cps.nl

BANG VOOR BOOS? DE INVLOED VAN EMOTIES OP VEILIGHEID IN DE SCHOOL

Dit boek gaat over veiligheid op micro-niveau. Welke gevoelens spelen er in de ontmoetingen tussen leraar en leerling, tussen leraar en ouders, tussen leerlingen onderling en tussen leraren en schoolleiding? Wat doen deze personen met gevoelens van angst en boosheid?

Dit boek geeft inzicht in de betekenis van functionele boosheid: als je duidelijk je grenzen aangeeft bij grensoverschrijdend gedrag van een ander, wordt het veiliger in de school. Lezers worden gestimuleerd de eigen angsten onder ogen te zien en deze, waar nodig, om te zetten in gezonde boosheid, ter bescherming van de grenzen in de school. Met vele levendige voorbeelden uit de praktijk.

Henk Galenkamp (2006). Bang voor boos? De invloed van emoties op veiligheid in de school. ISBN 978-90-6508-552-8. CPS Uitgeverij, Amersfoort, www.cps.nl

ALS SCHOLEN EEN GEZICHT KRIJGEN. DE CULTUUR ALS VOEDINGSBODEM VOOR EEN LERENDE ORGANISATIE

De cultuur van een school is eigenlijk altijd meer dan wat een school laat zien. Gevoelens, houdingen en overtuigingen van het personeel zijn van grote invloed op de schoolpraktijk.

Dit boek houdt docenten en schoolleiders een spiegel voor als het om de schoolcultuur gaat en zet reflectie in gang.
In het boek is een matrix opgenomen die zicht geeft op verschillende culturen in het onderwijs. Levendige voorbeelden, prachtige illustraties, praktijksuggesties, interviews en verhalen van schoolleiders, docenten en leerlingen illustreren de dagelijkse praktijk.

Henk Galenkamp & Mieke Vollenhoven (2006). Als scholen een gezicht krijgen. De cultuur als voedingsbodem voor een lerende organisatie. ISBN 978-90-6508-506-1. CPS Uitgeverij, Amersfoort, www.cps.nl