Koerstrajecten

Scholen winnen aan tijd en focus als zij een heldere koers hebben die gedragen wordt door alle medewerkers. Een heldere koers geeft samenhang en richting aan het dagelijks handelen in de klas en aan ieders bijdrage tot de realisatie van de doelen en het welbevinden. Zo is een helder beschreven koers meer dan een beleidsstuk en een essentieel onderdeel van een professionele schoolcultuur.

Bureau Galenkamp&Schut heeft hiervoor een unieke aanpak ontwikkeld. Tijdens een Koersdag doet het hele team mee en spreekt iedereen zich uit. De missie én de visie worden verdiept en in eigentijdse taal en beelden opnieuw geformuleerd.

De missie is de kernopdracht van de school, het waartoe deze school ooit is opgericht. Daar horen ook kernwaarden bij. Die maken zichtbaar en tastbaar hoe de school zijn opdracht uitvoert. De visie is toekomstgericht en bestaat uit de kerndoelen voor de school en de ‘Gedurfde, Gedroomde Werkelijkheid’.  Een GGW biedt een rijk beeld van hoe de toekomst er uit zou kunnen zien, in relatie tot wat we nu al doen. In praktijkverhalen wordt die toekomst al een beetje zichtbaar en inspireert zij de medewerkers.

De opbrengst van een Koersdag wordt bewerkt door de Focusgroep. Zij maakt er in enkele dagdelen een leesbaar document van: een koersdocument of koersboekje.

Voor meer informatie, lees onderstaande artikelen:

Heeft u een vraag of wilt u nader kennismaken?