Sociale veiligheid in het onderwijs

Sociale veiligheid is een basisvoorwaarde voor het leren, voor gezonde ontwikkeling van mens en organisatie. Er is een rechtstreeks verband tussen een professionele schoolcultuur en sociale veiligheid.

Immers: het vierde criterium van een professionele schoolcultuur luidt: gedrag dat niet bijdraagt aan (of afbreuk doet aan) de doelen van de school en/of welbevinden van jezelf en anderen, dient (vriendelijk doch zeer duidelijk) begrensd te worden. ‘Begrenzen van gedrag met behoud van relatie’, noemen wij dit. Het gaat hierbij om het hanteren van constructieve boosheid, met respect voor jezelf én respect voor de ander. Juist dit vermogen om, in contact, grensoverschrijdend gedrag te begrenzen, geeft sociale veiligheid in teams en organisaties.

In april 2020 (coronatijd!) hebben wij een presentatie over dit thema op video opgenomen voor de landelijke conferentie ‘Met alle respect!’, georganiseerd door de Stichting School & Veiligheid. De titel luidt: ‘Professionele Schoolcultuur bevordert sociale veiligheid’.

Ook hebben we een artikel geschreven ‘Waar het bij sociale veiligheid écht om draait’, over de zin en onzin van het begrip ‘sociale veiligheid’, de misvattingen die hierover bestaan en de verwarringen die op grond hiervan ontstaan. Ook gaan we dieper in op wat een leraar, schoolleider of school kan doen om sociale veiligheid te bevorderen voor leerlingen én medewerkers. Dit artikel kun je hier downloaden. Overigens is dit, in licht gewijzigde vorm, in april 2024 opgenomen als hoofdstuk 6 in de zesde druk van ons Handboek professionele schoolcultuur. Daarin is het geheel ingebed in dit handboek.

Zie voor meer informatie de pagina boeken onder Nieuws/actueel.

 

Heeft u een vraag of wilt u nader kennismaken?