Bureau Galenkamp&Schut

Ons bureau bestaat uit twee partners met hart voor onderwijs en leren, Henk Galenkamp en Jeannette Schut. In sommige trajecten werken zij samen met een van hun samenwerkingspartners.

Onze missie en visie:
Bureau Galenkamp&Schut werkt voor scholen en onderwijsorganisaties en voor ieder die bij onderwijs betrokken is. Dat doen we omdat we onderwijs een van de meest belangwekkende pijlers van onze samenleving vinden. We willen met ons werk een bijdrage leveren aan de basis van goed onderwijs namelijk een cultuur waarin de kwaliteit van de onderlinge relaties leidt naar de doelen van de school en naar een toename van welbevinden van alle betrokkenen.
Dat doen wij door middel van consultancy, training, coaching en supervisie.

Inmiddels (2023) zijn wij beide de zeventig gepasseerd en trekken we ons gefaseerd terug uit het actieve werk t.b.v. het onderwijs. Veel van ons werk, waaronder de Masterclass professionele schoolcultuur, wordt overgenomen door Expertis Onderwijsadvies. We blijven actief in het geven van supervisie aan onderwijsadviseurs en (leiderschaps)coaching van directeuren, rectoren en bestuurders. Ook onze opstellingendagen (zie pagina ‘Systemisch werk’) blijven we uitvoeren.

 

We kennen het onderwijs van binnenuit en begrijpen snel wat er nodig is. Met onze kennis van communicatie en de effecten daarvan op de omgeving, bieden we u mogelijkheden om tot een gewenst doel te komen. In de uitvoering werken we daarbij op verschillende niveaus binnen de organisatie: met de directie, het managementteam en schoolteams, secties of vakgroepen. We werken in groepen en individueel als dat nodig is. Ook werken we met bestuurders en hun directeuren en met ouders.
In onze samenwerking met u hanteren we een aantal werkafspraken die zorgvuldig werken mogelijk maken. Zo werken we ‘in contact’ en hanteren we de regel van vertrouwelijkheid.

Kenmerkende waarden voor ons werk zijn:

  • We werken op een autonomie bevorderende manier.
  • Ons werk is gericht op persoonlijke én professionele ontwikkeling.
  • Contact gaat voor contract.