Professionele communicatie

Een wezenlijk onderdeel van een professionele schoolcultuur is het leren om op professionele wijze te communiceren. Dat betekent dat alle communicatie eraan bijdraagt dat de doelen van de school bereikt worden en dat het welbevinden (van jezelf en anderen) toeneemt. Het betekent vooral ook dat iedere vorm van communicatie die hiertegen ingaat, begrensd wordt.

Professioneel communiceren kan geleerd worden. Dit vraagt om kennis en inzicht over het eigen aandeel in de communicatie en training om deze te optimaliseren. Onderdelen van een effectieve training zijn:
– De 50%-50%-regel: je bent voor precies 50% verantwoordelijk voor de kwaliteit van de onderlinge communicatie en wél 100% verantwoordelijk voor je eigen 50% (dus 0% verantwoordelijk voor het aandeel van de ander).
– WIO: Waarneming – Interpretatie – Oordeel: alleen jouw feitelijk waarneming zegt iets over de ander; hoe je deze interpreteert en wat je daarvan vindt is van jou.
– Communicatie vindt plaats op twee niveaus: het niveau van het denken en de voorstellingen (cognitief) en het niveau van de behoeften en de gevoelens (affectief).
– Communicatie vindt plaats via drie kanalen: de taal, de intonatie en de lichaamstaal. De laatste twee hebben de grootste impact.
– Communicatie vindt altijd gelijktijdig plaats op vier niveaus: het inhouds-, het procedure-, het interactie- en het gevoelsniveau. De laatste niveaus beïnvloeden de eerdere niveaus meer dan andersom.

Voor meer informatie: lees hoofdstuk 3 van ons Handboek professionele cultuur. Focus op koers en gedrag.

Heeft u een vraag of wilt u nader kennismaken?