Training

Mensen gedragen zich op de manier waarop ze dat geleerd hebben. Als een soort automatische piloot. Dat gebeurt in de privésituatie en ook op het werk.
Soms is dit gedrag niet effectief of passend binnen de organisatie. Soms vertoont zelfs een hele groep medewerkers gedrag dat niet bijdraagt aan de doelen van de organisatie.

In dat geval is training een manier om een gedragsverandering tot stand te brengen.

Bureau Galenkamp&Schut biedt trainingen aan die gericht zijn op versterking en professionalisering van het individu, van teams en de organisatie in zijn geheel.
We werken daarbij op het niveau van gedrag en op de gebieden die tot gedrag leiden: het niveau van de competenties en overtuigingen. Het is onze ervaring dat met name dán een training tot blijvende resultaten leidt.

Kenmerkend voor de trainingen van Bureau Galenkamp&Schut is:

 • Wij vertrekken vanuit een systemische context.
 • We werken altijd met kleine blokjes theorie en wisselen deze af met ervaringsgerichte opdrachten en onderzoek.
 • We werken op autonomie-bevorderende wijze.
 • We werken met eigen casuïstiek van de deelnemers, in kleine groepen en soms in de grote groep.
 • We gaan uit van de persoonlijk-professionele leervragen van de deelnemers binnen de context van de training.
 • Op al onze trainingen is onze Ethische Code en het daarbij behorende Klachtenreglement van toepassing.

Bureau Galenkamp&Schut werkt hoofdzakelijk via vraag-gestuurde trainingen op maat. Dit betekent dat we op basis van een contract met de opdrachtgever in uw organisatie aan het werk gaan. Na het verkennen van de vraag en de plaatsing daarvan in de context van de organisatie, vindt meestal eerst een intake plaats met de deelnemers. Het programma wordt vervolgens samengesteld, binnen het kader van het contract, met behulp van de leerdoelen van de deelnemers, zoals deze in de intake verwoord zijn.

De kern van onze trainingen is steeds ‘Professionele Schoolcultuur’. Daarbinnen vallen thema’s als:

 • Professionele communicatie
 • Koers (missie/visie)
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Effectief communiceren met ouders
 • Omgaan met grenzen en constructieve boosheid: ‘begrenzen van gedrag met behoud van relatie’
 • ‘De traumasensitieve school’, een andere kijk op gedragsproblemen in de klas

Maak voor een persoonlijk gesprek over het uitvoeren van een training in uw organisatie een afspraak met een van ons. Zie onze contactpagina.

Op al onze trainingsactiviteiten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.

Heeft u een vraag of wilt u nader kennismaken?