Training

Mensen gedragen zich op de manier waarop ze dat geleerd hebben. Als een soort automatische piloot. Dat gebeurt in de privésituatie en ook op het werk.

Soms is dit gedrag niet effectief of passend binnen de organisatie. Soms vertoont zelfs een hele groep medewerkers gedrag dat niet bijdraagt aan de doelen van de organisatie en/of welbevinden.

In dat geval is training een uitstekende manier om een gedragsverandering tot stand te brengen.

Bureau Galenkamp&Schut heeft lange tijd teamtrainingen aangeboden die gericht zijn op het ontwikkelen van een professionele schoolcultuur.

Sinds 2021 heeft Expertis Onderwijsadvies dit deel van ons werk overgenomen.

Maak voor een persoonlijk gesprek over het uitvoeren van een training in uw organisatie een afspraak met Simone Kessels van Expertis.

Heeft u een vraag of wilt u nader kennismaken?