Supervisie

Kenmerkend voor Supervisie is dat de supervisor vanuit zijn expertise met een groep professionals reflecteert op de ingebrachte casuïstiek. Bureau Galenkamp&Schut biedt supervisie aan bij vraagstukken over de ontwikkeling van een professionele (school)cultuur.  Wij geven supervisie aan bestuurders, schoolleiders, onderwijsadviseurs en trainers (die organisaties begeleiden in de richting van een professionele cultuur), project- en leerteams en coaches.

De deelnemers brengen in supervisie hun eigen leervragen of casussen in vanuit hun werksituatie. In een interactief proces worden deze cases onderzocht. Wij gebruiken daarbij interventies die gericht zijn op verschillende niveaus van een vraagstuk, met focus op de persoonlijke ontwikkeling, de interactie tussen partijen en ook op het niveaus van systemisch denken en handelen. Hierdoor wordt de vraag van één deelnemer tegelijkertijd ook een betekenisvolle leerervaring voor de andere deelnemers.

Wanneer u behoefte heeft aan een dergelijke vorm van begeleiding binnen uw organisatie of met enkele collega’s een supervisiegroep wilt opstarten, neem dan contact op met ons via het contactformulier.

Op al onze supervisieactiviteiten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.

Heeft u een vraag of wilt u nader kennismaken?