Supervisie

Kenmerkend voor Supervisie is dat de supervisor vanuit zijn expertise met een groep van professionals reflecteert op de ingebrachte casuïstiek. Bureau Galenkamp&Schut biedt groepjes professionals supervisie met vraagstukken over de ontwikkeling van een professionele (school)cultuur. De groepjes zijn door de deelnemers zelf samengesteld. Wij geven supervisie aan schoolleiders (van verschillende scholen), consultants en trainers (die organisaties begeleiden in de richting van een professionele cultuur), project- en leerteams en coaches.

De deelnemers brengen in supervisie hun eigen leervragen of casussen in vanuit hun werksituatie. In een interactief proces worden deze cases onderzocht. Wij gebruiken daarbij interventies die gericht zijn op verschillende niveaus van een vraagstuk, met focus op de persoonlijke ontwikkeling, de interactie tussen partijen en ook op het niveaus van systemisch denken en handelen. Hierdoor wordt de vraag van één deelnemer tegelijkertijd ook een betekenisvolle leerervaring voor de andere deelnemers.

De grootte van een supervisiegroep is divers. Met een groep van 3 – 4 deelnemers werken we een dagdeel, is de groep groter dan duurt een bijeenkomst al gauw een dag. Op deze manier kunnen alle deelnemers hun vragen inbrengen. Een supervisiegroep komt, op basis van wens en afspraak, een aantal keren per jaar bij elkaar onder leiding van de supervisor.

Wanneer u behoefte heeft aan een dergelijke vorm van begeleiding binnen uw organisatie of met enkele collega’s een supervisiegroep wilt opstarten, neem dan contact op met ons via het contactformulier.

Op al onze supervisieactiviteiten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.

Heeft u een vraag of wilt u nader kennismaken?