Inschrijfvoorwaarden Bureau Galenkamp&Schut

Bureau Galenkamp&Schut
Consultancy Training Coaching
Stoutenburg 1
1121 GG Landsmeer
T 020 4823587
M 0621856022 / 0611312366
info@galenkampschut.nl
www.galenkampschut.nl

 • Inschrijving vindt schriftelijk plaats, d.m.v. het inschrijfformulier op onze website of d.m.v. een e-mailbericht met volledige adresgegevens.
 • Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
 • Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de gehele training of workshop.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier.
 • Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging en een factuur die binnen 14 dagen en in alle gevallen voor de aanvang van de training/workshop door u wordt voldaan.
 • Na ontvangst van uw inschrijving heeft u 14 dagen bedenktijd waarbinnen u zonder opgave van redenen of kosten de inschrijving kunt annuleren. U kunt uitsluitend schriftelijk annuleren.
 • In sommige situaties is na overleg met Bureau Galenkamp&Schut gespreide betaling van het cursusgeld mogelijk mits het totaalbedrag is voldaan voor aanvang van de training/workshop.
 • Bij annulering van uw inschrijving tot drie weken voor aanvang van de training/workshop, wordt 25% van het totale factuurbedrag aan administratie- en reserveringskosten in rekening gebracht.
 • Annuleert u binnen drie weken voor aanvang van de training/workshop, dan brengen wij u de helft van het totale bedrag in rekening.
 • Annuleert u een dag van te voren of tijdens de training/workshop, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Alleen schriftelijk annuleren is mogelijk.
 • Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de training of workshop niet door kan gaan, wordt door Bureau Galenkamp&Schut uiteraard het volledige door u betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggestort.
 • Bij ziekte of plotselinge verhindering van de trainers(s) of workshopleider(s) behoudt Bureau Galenkamp&Schut zich het recht voor andere gekwalificeerde trainer(s) of workshopleider(s) uit ons netwerk in te zetten.
 • Deelnemers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, gezondheid en eventuele behoefte aan vervolgbegeleiding of coaching.
 • Bij overintekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum.
 • In dat geval krijgt u bericht van plaatsing op de wachtlijst.

Landsmeer, 24 mei 2018