Interactie en relatie

Ieder mens staat voortdurend in interactie met zijn omgeving. De kwaliteit van deze interacties bepaalt de kwaliteit van onze relaties, zowel privé als in ons werk.
Interactie gaat steeds over ´ik´ en ´de ander´. Ich und Du. Het gaat over de ontmoeting aan de grens, tussen jou en mij. Helderheid in het aangeven van (persoonlijke en professionele) grenzen is een voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardige interactie en relatie.

In teams en organisaties is de vaardigheid van medewerkers en leidinggevenden om in de onderlinge interactie de doelen van de organisatie na te streven, van cruciaal belang voor het succes van de organisatie. Samenwerking is een grote kunst.

Bureau Galenkamp&Schut besteedt dan ook veel aandacht aan interactievaardigheden of communicatieve vaardigheden in organisaties. Voor een deel is dit maatwerk. Maak hiertoe een afspraak met een van ons om na te gaan welke scholing noodzakelijk is binnen uw organisatie. Zie onze contactpagina.

We hebben ook een open aanbod. Klik hiertoe op:

Trainingen mentorvaardigheden
Trainingen interactievaardigheden met De Mat
Teamtrainingen