Ten behoeve van het congres van de SOK (School Overstijgend Kwaliteitsnetwerk) op 2 december 2022 in Vlaanderen, hebben we onder deze titel een podcast opgenomen in Gent.