header dfeccedfceaeffbf‘Wat maakt een leider tot een goede leider?’

Het is deze vraag die talloze organisaties en leidinggevenden over de hele wereld bezighoudt. Vele boeken zijn er over geschreven, veel onderzoek wordt hiernaar verricht. Onze wereld heeft leiderschap nodig, wordt vaak gezegd.

Als managementcoach komt deze vraag, in meer persoonlijke vorm, regelmatig naar ons toe: help mij een goede leidinggevende te worden.

Een juweel van een boek over dit thema is Care to Dare. Unleasing Astonishing Potential through Secure Base Leadership van George Kohlrieser, Susan Goldsworthy en Duncan Coombe (Uitgever: John Wiley & Sons, 2012).

 

Secure Base
In de inleiding in dit boek staat de volgende omschrijving:
Een ‘Secure Base’ is een persoon, plek, doel of object dat een gevoel van bescherming, veiligheid en zorg biedt en tegelijk een bron van inspiratie en energie om lef te ontwikkelen, te exploreren, risico’s te nemen en uitdaging te zoeken.

Bowlby
Vanuit de hechtingstheorie van John Bowlby en Mary Ainsworth beschrijven de auteurs wat mensen nodig hebben om zich te ontwikkelen. Dit geldt voor kinderen in opvoedingssituaties, voor leerlingen in het onderwijs en ook voor medewerkers in arbeidsorganisaties. Steeds gaat het om de balans tussen Caring, de zorgende kant van de ouder, leraar en leider en Daring, de uitdagende kant. Deze balans is nodig om tot prestaties te komen.

Overprotectie
Een leider die blijft steunen zonder uit te dagen pleegt overprotectie en dat leidt niet tot een gezonde ontwikkeling. Een leider die aanspoort tot presteren zonder een steunende rol te spelen, roept angst op om te falen of te mislukken. Waar de balans zoek is, kunnen mensen niet gedijen.

Rouwcirkel (hechtingscirkel)
Een belangrijke rol voor de Secure Base Leader bestaat uit het helpen doorlopen van de rouwcirkel. Hechtingsrelaties komen tot een einde. Iedere arbeidsrelatie is tijdelijk. Een project wordt afgerond. Afscheid is dus onvermijdelijk. Een Secure Base Leader helpt zijn medewerkers op een effectieve ( = energiegevende) manier door deze rouwcirkel heen te gaan. Dat kan hij alleen maar doen, wanneer hij zijn eigen, innerlijke Secure Base ontwikkeld heeft.

Negen kenmerken
Kohlrieser et al noemen in hun boek negen karakteristieken van Secure Base Leadership. Een Secure Base Leader:

  1. Blijft kalm,
  2. Accepteert het individu,
  3. Ziet het potentieel,
  4. Luistert èn bevraagt
  5. Geeft krachtige boodschappen,
  6. Focust op het positieve,
  7. Moedigt aan om risico’s te nemen,
  8. Inspireert door intrinsieke motivatie,
  9. Toont dat hij toegankelijk is.

Care to Dare
Aan de hand van deze gedragskenmerken wordt duidelijk wat de taak van een leidinggevende is: deze sluit aan bij de diepe behoeften van mensen naar steun èn uitdaging. Care to Dare.
Hiermee is het de uitdaging voor iedere leidinggevende om een Secure Base te creëren, allereerst voor zichzelf en dáármee ook voor zijn medewerkers.

Henk Galenkamp
Jeannette Schut
Bureau Galenkamp&Schut