Een blog voor iedereen die kampt met (dreigende) oververmoeidheid, overspannenheid of burn-out.

Wanneer je gedurende lange tijd veel energie geeft aan werk, gezin of andere zaken, zonder voldoende bij te tanken, loop je het risico uitgeput te raken. Dat weet ieder mens. De goede raad om ‘wat meer rust te nemen’ is weliswaar juist, maar werkt dan vaak niet meer. Het systeem is overladen. Er ontstaan slaapproblemen. Op een gegeven moment raakt je energie op en dreig je in een situatie van overspannenheid terecht te komen.

Wat heeft een mens nodig om nieuwe energie te verkrijgen?

Vijf bronnen van energie

Bob Spalding, emeritus hoogleraar en onderzoeker aan de Universiteit van Liverpool, faculteit Onderwijskunde, spreekt over de vijf bronnen van energie, waar iedereen regelmatig uit moet putten om in zijn energie te blijven:

1. De fysieke bron. Sport, bewegen, je lichaam gebruiken. Het lijkt alsof dit energie kost, maar iedereen heeft wel de ervaring dat dergelijke activiteiten je enorm verfrissen.

2. De emotionele bron. Een goed, persoonlijk gesprek met je partner of een goede vriend(in), het samen delen en uitwisselen van gevoelens en emotionele zaken. Benoemen van het gevoel dat in je is, zoals angst, verdriet of boosheid. Ook dit verkwikt de mens. Ook: steun vragen bij verlies en rouw. Dat lucht soms enorm op.

3. De creatieve bron. Creatief in de ruimste zin van het woord: iets nieuws produceren. Schilderen, een artikel schrijven, een spel ontwerpen, je kamer opnieuw inrichten. Het geeft een enorme voldoening wanneer je, na de onvermijdelijke worsteling, tevreden bent met het resultaat.

4. De cognitieve bron. Een vreemde taal leren, een roman lezen, een theorie je eigen maken, de wetenschapsbijlage van de krant lezen. Nadenken over de samenleving, een debat voeren. Ook nu voel je voldoening en tevredenheid, wellicht ook nieuwe inspiratie.

5. De spirituele bron. Ook dit in de ruimste zin van het woord. Naar de kerk gaan, mediteren, nadenken over de betekenis van je bestaan of het ontstaan van het heelal, een filosofisch gesprek. Alles wat met betekenisverlening of zingeving te maken heeft. Zo krijgt je leven zin.

Wat er met de mens gebeurt wanneer hij zich laaft aan deze bronnen, laat zich beschrijven met woorden als opluchting, verkwikking, verfrissing, tevredenheid, voldoening, inspiratie, zin.

Door dagelijks deze bronnen te gebruiken, put je nieuwe energie. Dat houd je op de been, ook in drukke of spannende tijden.

Henk Galenkamp,

Bureau Galenkamp&Schut