Ja, maar we hebben toch een professionele cultuur?

Ja, maar we hebben toch een professionele cultuur?

Op veel scholen heersen misverstanden over de termen ‘professioneel handelen’  en ‘professionele schoolcultuur’. In deze blog zoomen we in op deze begrippen, wat wij er onder verstaan en hoe we scholen helpen in het realiseren van een professionele schoolcultuur. Ja,...
Zit er zand of olie tussen de raderen van jouw organisatie?

Zit er zand of olie tussen de raderen van jouw organisatie?

Een organisatie kan gezien worden als een verzameling processen, procedures en afspraken. Als iedereen zich daar nu maar aan houdt, loopt het goed in de organisatie, zo wordt dan gedacht. Toch loopt het NIET altijd goed. Bedrijven gaan failliet door wanbeheer; er...
Werken op Curaçao: een boeiende ontdekking.

Werken op Curaçao: een boeiende ontdekking.

In het afgelopen schooljaar 2013 – 2014 hebben wij  met ons Bureau drie keer een periode van 2 á 3 weken op Curaçao doorgebracht, om daar op twee scholen en op verenigingsniveau medewerkers  te trainen en leidinggevenden te coachen op het gebied van...

Leidt opbrengsgericht werken altijd tot hogere opbrengsten?

De trend in onderwijs is nu: opbrengstgericht werken. Daar is niets mis mee. Het is goed dat er verantwoording plaatsvindt van de besteding van overheidsgeld. De manier waarop opbrengstgericht werken wordt ingevoerd, leidt echter op veel scholen tot druk, angst en...